HEM

VÅR UNIVERSELLA KALLELSE

KOM – KOM – KOM

Ω Vår värld är på gränsen till en stor förändring och förändrar följaktligen sin skorpa. De dagar som vi kommer leva i framtiden kommer att bli mycket annorlunda än från dem vi lever idag. Våra massmärtor som vi känner med de snabba förändringarna är investeringen gjord för morgondagarnas GYLLENE TIDSÅLDERN som vi i framtiden kommer att leva i.

Ω Detta är en ÖvergångsPeriod och i denna period sker det Stora MedvetenhetsInsikter hos de Mänskliga Totaliteterna.

Ω Härefter är de Människor som har nått Medvetenhet förväntade att älska, respektera och omfamna Mänskligheten genom att gå ut från sitt Individuella Medvetande.

Ω Detta är FöreningsMedvetenhet. För att morgondagarna lyckliga värld kommer att skapas av de Högsta Medvetanden som kan överstiga sina Individuella Medvetanden, som kan dela med sig av sin Kärlek och som till och med kan omfamna sin fiende. Och morgondagarna kommer ge oss oväntade skönheter till vår Planet.