SYFTET MED KUNSKAPENS BOK

– Att tillkännage de Universella sanningarna och Lagarna i enlighet med den Gudomliga planen.

– Att inbjuda oss till universell förening i enlighet med den Allah´s fjärde ordning.

– Att introducera och träna oss i enlighet med den Universella operationella förordningen, för att sedan kunna förena oss människor på jorden i en värld som består av Brödraskap, Fred och Kärlek.

– Att forma Kunskapens Boks aura i den universella totaliteten genom att tjäna människan i mediumet av Universellt uppdrag som Kunskapens Bok inbjuder oss till.

– Att här på jorden förena olikheterna i religioner och åsikter.

– Att stärka vår jord genom Lagen om  Respekt för Människan är Respekt för Allah.

– Att för mänskligheten förklara den väg som vi vandrat tills nu genom att förklara alla hemligheter och fakta.

– Att assistera i utvecklingen av människan och guida den till Utgång från Omega.

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER