SKYDDANDE BOKEN

Alla som tjänar på vägen för Kunskapens Bok är beskyddade av Systemet.

Systemet tar kontroll på alla negativiteter i dess närmaste omgivning för den missionär som läser Boken och följer Systemets förslag. Den kopplar också dem direkt med Healingkanalen och sålunda är den spirituella och fysiska cellulära formen för dem beskyddade.

För de individer som inte kan gå in i Kunskapens Boks beskyddande aura så är det svårare för dem att till fullo dra fördel av de Kosmiska påverkningarna sända till vår planet för att accelerera vår utveckling. De stannar infångade i energierna av kaos, förvirring, negativitet, rädsla och ego i den världsliga dimensionen.

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER