Så fungerar Rådsstudier

När man startar ett Råd så går man ihop 3 personer, kopplar upp sig via fast telefoni på en tisdag till det Alphamagnetiska fältet och Huvudcentret i Istanbul, Turkiet och får därmed hjälp i sina studier från Realiteten. Sedan börjar man med att studera Fascicule 1 i Kunskapens Bok. Studiematerial finns att beställa/köpa från Landscentret och man behöver en varsin Kunskapens Bok i lösfasciculeformat (ej inbunden). Det betyder att den är kopierad från originalet med Ljus-Photon-Cyklon tekniken som finns på Landscentret. Man behöver också en studiekopia på Arbetsförordningarna. Man behöver en fast telefonlinje för att koppla upp sig ifrån på grund av att den är kopplad till Sveriges städers olika elektromagnetiska fält. Din mobil är endast kopplad till din egen aura.

I detta kosmiska arbete attraherar man Kunskapens Boks kosmiska energier och reflekterar dem horisontellt vidare till andra människor som inte kan attrahera dessa energier på egen hand. Med horisontellt menas de människor som ligger i medvetandenivå med de som studerar i Rådet. Rådsarbetet ihop med Kunskapens Bok ökar energiprojiceringsförmågan med 1000 gånger mer än något annat energiarbete på jorden kan göra. Desto fler Råd ett land har desto starkare blir påverkningarna för att bekämpa negativiteterna i det landet, öka medvetandet för människor och väcka människor in i deras sanna essens och mission här på jorden på ett accelererat sätt.

Sen så behöver man klara av att skriva av Kunskapens Bok med sin egen handskrift  inom 62 veckor för att sedan efter 62 veckor kunna bli Sollärare och öppna upp sin Focalpunkt. Se vidare information under Skrivprogrammet.

Man ska även studera 10 meddelanden i Arbetsförordningarna en Söndag i månaden som ej får vara samma sista Söndag i månaden som man har Kärleksmåltiden. Kärleksmåltiden har man när man är 9 Sollärare i en stad. Då kan Sollärare från andra ställen ansluta sig till den Kärleksmåltiden om de vill. Arbetsförordningarna är aktuella meddelanden om programmens utförande och förklaringar som behövs för vår guidning i detta Universella program.

Kärleksmåltiden går till så att Sollärarna har med sig mat som man äter ihop och man umgås och på detta sätt sprids kärlek i Sveriges elektromagnetiska fält. Kärleksmåltiden sker alltid över hela världen den sista söndagen i månaden. Kärleken gör att en människa blir mer avspänd så att de kan ta emot de kosmiska energierna.

När man studerat Kunskapens Boks 55 Fascicules och 7 Tillägg så blir man Sollärare genom att signera varandras anteckningsböcker och ges möjligheten att öppna en Fokalpunkt för allmänheten samtidigt som man är ansvarig för en blomma bestående av 6 personer. En ansvarighet som Sollärare är att på en vald dag varje vecka ge ut ett utdrag ur Kunskapens Bok som ett Introduktionsfasciculeset (fascicule 1-20-25). Detta set kommer hjälpa personen att accelerera i sin utveckling och öka sitt medvetande genom att personen blir synlig för och kopplas ihop med Realiteten som sedan guidar personen till de erfarenheter den behöver och således accelererar Medvetandeframåtskridandet. På Fokalpunkten läser man för andra människor och svarar på frågor om dagens lästa Fascicule eller Tillägg. När man  man har varandras signaturer i sina skrivna anteckningsböcker och öppnat upp sin Focalpunkt  kan man åka till Turkiet på en av de årliga konferenserna och försegla sin skrivna bok med Mevlanas signatur.

Alla möten förutom Kärleksmåltiden ska hållas på samma mötesplats. Kärleksmåltiden kan hållas hos olika Sollärare.

Om man vill vara ledig från ett möte så ska man ända koppla upp sin aura via sin mobil. Man kan vara ledig 10 dagar och 7 veckor (tisdag till söndag).

Studiematerial och instruktioner kan fås genom att Kontakta oss.

En översikt av en Sollärares ansvarigheter:

– Genomföra studiemöten på tisdagar.

– Fortsätta att sprida boken genom att ge ut introduktionsfasciculeset på sin missionsdag.

– Från den 63:e veckan på lördagar öppna sin Focalpunkt öppen för allmänheten och bli ansvarig för en blomma.

– Studera arbetsförordningarna en självvald söndag i månaden.

– På den sista söndagen i månaden genomföra Kärleksmåltiden (om det finns 9 sollärare i en stad).