Rådsstudier

RÅDSSTUDIER

Man kan ingå i ett Råd bestående av 3 personer eller gå med i en 18 Totalitet som består av just 18 personer. Det finns också möjlighet att ingå i en Blomma som är kopplad till en Sollärare i ett Råd med Fokalpunkt eller från 18 Totaliteten. Man kan även skriva av Kunskapens Bok i förhållande till en Fokalpunkt. Dessa program ingår i lagen om att Tjäna Människan.

För att vara en missionär så krävs det att du har villkorslös kärlek och respekt för dina medlemmar och att du accepterar dem precis som de är till 100%. Alla har lika värde i detta arbete så därför har ingen rätt att kritisera eller anklaga någon annan överhuvudtaget, inte ens avvisa dem i sina egna tankar. Om man gör det så kommer man inom en viss tid att diskvalificera sig själv från programmet.

Denna mognad är nödvändig för att en sund reflektion till människor ska ske.

Så fungerar Rådsstudier.