RÄDDNINGSBOKEN

För att ta ett maximalt antal människor till en högre utvecklings nivå, till Herrens Fjärde Ordning, har tre så kallade Kosmiska åldrar av accelererad utveckling gjorts verksamma på Jorden. Varje ålder varar 100 år och dessa tidsåldrar är börjar år 1900, 2000 och år 2100 20:e och 21 århundradet.

Under dessa 300 år, som startade år 1900, i enlighet med Herrens omedelbara befallning, började speciella kosmiska strömmar sändas till vår planet för att ympa våra biologiska konstitutioner med nödvändiga energier från högre dimensioner, som hjälp för att expandera vår medvetenhet. Dessa tre århundraden anses vara ÖvergångsPerioden eller RäddningsPerioden där ett stort Enhetsurval har startat.

RäddningsPlanen är en del av det Universella FöreningsProgrammet som förberetts för att rädda alla enheter på Jorden. RäddningsKoordinaterna bestäms av Kunskapens Boks Frekvens.

Vår räddning betyder slutförandet av vår utveckling till nivån av så kallat Genuin (perfekt) Människa – helt i linje med de förslag och standards som HERREN förklarat genom Kunskapens Bok. Vår framgång beror på vår förmåga att förstå Sanningen (genom att attrahera och tillgodogöra sig Beta Universella energier från Omega-dimensionen) och vår förmåga att följa vårt Samvete som alltid visar oss den bästa vägen.

 

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER