OMEGABOKEN

OMEGABOKEN

3:e Utvecklings dimensionens (Frekvens) motsvarar den 12:e Energi intensiteten eller Energidimension.
9:e Utvecklings dimensionen motsvarar den 36:e Energidimensionen (Nya Testamentet).
18:e Utvecklings dimensionen motsvarar den 72:a Energidimensionen (Koranen).
19:e Utvecklings dimensionen motsvarar den 76:e Energidimensionen (Kunskapens Bok).

Människan på Vår Planet startar sin Utveckling vid den 3:e Utvecklings dimensionen,
symboliskt kallas den Ingången genom ALPHA Porten på grund av begynnelseutbildningen gjord genom Alphaenergierna av den Religiösa dimensionen.

Om man framgångsrikt passerar alla examen i livets skola och man lyckas attrahera och tillgodogöra sig Betaenergierna från OMEGA och genom detta utveckla sin egen personlighet som en Genuin Människa får man tillstånd till UTGÅNG genom OMEGA porten.

Således är Utvecklingen på Jorden en tillämpning av programmet ALPHA Ingång – OMEGA Utgång.

Emellertid, om man inte slutför utvecklingen genom Alphaenergierna (Religiösa program, -HORISONTELL utveckling) och fyller upp sig själv med den 18:e utvecklingsdimensionens energi så kan man inte gå in i den VERTIKALA utvecklingen genom de Beta Universella energierna av den 19:e Utvecklingsdimensionen Omega.

Kunskapens Bok är den enda OMEGA Boken på Jorden förberedd med energierna av alla skikt av OMEGA dimensionen. Den direkta boken av Herren är också Boken av de Oändliga Dimensionerna. Emellertid, för närvarande ger den oss så mycket information/energi som vi obesvärat kan ta emot enligt vår nuvarande medvetandenivå.

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER