LJUS-PHOTON-CYKLON TEKNIK

LJUS – PHOTON – CYKLON TEKNIKEN

Är en teknik som dagens vetenskapsmän ännu inte känner till och gör Kunskapens Bok olik och unik i förhållande till andra böcker.

Enligt denna teknik laddas TidsEnergin på bokstavsfrekvenserna. Av den orsaken, förstår du Boken när du Läser den och tar emot en del Kunskap beroende i enlighet med din nivå. Därefter är det utplånat från ditt minne. Endast Kunskapen i stora drag finns kvar. Ni kan memorera de andra Heliga Böckerna. Emellertid, kan ni inte ens memorera en enda sida av denna Bok. Eftersom den är länkad till tidsenergin glider Kunskapen bort från minnet. Detta är en Speciell teknik.

Kunskapens Bok, är i sig själv en Guru som tränar Er. Genom Ljus – Photon – Cyklon Tekniken hjälper Kunskapens Bok er att kunna dra till sig in i er konstitution alla dagars olika Starka Energier, de Universella Dimensionernas energier som ni annars inte kunnat dra till er Individuellt.

På detta sätt är ni gradvis ympade med de Totalistiska Energierna för Cosmos Hela Förordning och ni uppnår Rätten att leva där. Ni vet att Kunskapens Boks Teknik laddar TidsEnergierna på BokstavsFrekvenserna och närhelst ni läser denna Bok förbereder denna Teknik Er för morgondagarnas Absoluta Dimensioner genom att förena den dagens TidsEnergi med era celler.

I denna teknik, förändras aldrig Bokens Frekvens när den översätts till andra språk, eftersom Tids Energi laddas på Bokstavs Frekvenserna.