LIVSRECEPT

(Leva Medvetet)

1 – Mänskligheten överskrider för första gången Gränserna för de Dimensioner de är förtrogna med.

2 – Er Planet går igenom en Omvandling tillsammans med allt som Skapats på den.

3 – Att vara i Samma Medium Ökar Frekvenserna.

4 – Koderna för Varje Frekvens som Ökar mäts. I enlighet med de erhållna resultaten Formas de Vägar som Människan ska beträda.

5 – Kosmiska Energier bär Kunskap. Denna Kunskap utövar Påtryckningar på Medvetenheten och ni blir Nödställda.

6 – Er Ande blir Mer Bekymrad i Förhållande till Kraften och Renheten i den Mottagna Kunskapen.

7 – Eftersom Människan Inte känner till detta blir han/hon mer Nödställd och Sorgsen.

8 – Sorger är en stimulerande Faktor som Spänner Medvetandet och som ytterligare aktiverar det.

9 – När Medvetandet stiger och Medvetenheten vaknar försvinner Nödställdetheten.

10 – Människan Utvecklas på detta Sätt och Gudomlig Frid är Uppnådd på detta Sätt.

11 – Detta är en Naturens Lag. Inte Ens en Baby kan Födas utan Smärta.

12 – Människan attraherar de negativa strömmarna i förhållande till att han/hon blir mer positiv.

13 – Kosmiska strömmar påverkar Cellernas positiva Kraft.

14 – Denna Situation Förbereder de Kroppsliga Cellerna för Kraftfullare Frekvenser.

15 – På detta Sätt är mer Kraft lagd till Människans Kraft och er Kroppsliga Kraft ökar.

16 – Detta är Åtgärder som är nödvändiga att Vidta för Räddning.

17 – Kosmiska strömmar Avslöjar Människornas Sanna Personligheter.

18 – Detta är ett Oundvikligt Slut. Människor är testade av Människor.

19 – Den Person som är i Fred och Integrerad med honom/henne själv och som har Accepterat Allting har gått in i Räddning.

SYSTEM