LÄSEPROGRAMMET

Läseprogrammet har indelats i olika grenar i förhållande till den framgång de tidigare läseprogrammen haft och i förhållande till om det är första gången ett nytt läseprogram börjar.

Här kan ni se scheman för läseprogrammet. Där kan ni på engelska läsa mer om läseprogrammet.

Läseprogrammet är ett individuellt program som man kan vara med i även om man är aktiv eller inte aktiv i Kunskapens Boks andra program.

Detta program har startats för att forma ett positivt kollektivt medvetande. Vår värld behöver detta program för att den inte längre kan bära de negativa influenserna i vårt kollektiva medvetande. Det finns fler funktioner för detta program och ett annat är att vi kan hjälpa människor att accelerera i medvetande på ett snabbt sätt så att fred och samarbete kan finnas på jorden.

Så den som startar på nytt startar den 19:e februari på Fascicule 1 och nästvarande dag Fascicule 2 och följer fortsatt Bokens Fascicule  och Tillägg med ett per dag. Så alla i världen i samma läseprogram läser samma fascicule på samma dag inom samma 24 timmars tidssegment. Kollektivt skapar man ett gemensamt magnetiskt fält mycket starkare än det man kan skapa individuellt. För att stanna i Läseprogrammet så kan inte ett något dagsfascicule missas. Om man klarar att stanna kvar i ett år så fortsätter man bara det andra året och följande år också. Däremot om man inte skulle klara att stanna kvar så kan man fortsätta läsa på egen hand och som sagt starta om på nytt den 19:e februari.

Läseprogrammet kan utföras från den Lila inbundna boken. I den Lila inbundna boken, svenska versionen så är tilläggen på följande sidor:

Det 1:a tillägget omfattar sidorna 964-972

Det 2:a tillägget omfattar sidorna 973-988

Det 3:e tillägget omfattar sidorna 989-999

Det 4:e tillägget omfattar sidorna 1000-1016

Det 5:e tillägget omfattar sidorna 1017-1033

Det 6:e tillägget omfattar sidorna 1034-1048

Det 7:e tillägget omfattar sidorna 1049-1063

När man läser Kunskapens Bok så skapas ett magnetisk fält som gör att man kan attrahera den kosmiska energin med dess kunskap. För att det magnetiska fältet inte ska fraktureras så är det bra att veta att om personer samtidigt läser Kunskapens Bok bredvid varandra, i samma byggnad så kommer de magnetiska fälten att frakturera varandra. Emellertid, om man läser på olika tider så kommer det att gå bra. Det är även så att om du är i ditt hem som du har kontrakt på så kan du läsa där även om andra människor läser i samma byggnad. Om du vid läsandet hamnar i sömnfrekvens så kan du när du vaknar gå tillbaka och läsa om från den meningen där du somnade.

Att läsa Kunskapens Bok där det finns andra människor som finns i din aura så kan det innebära att de andras tankefrekvenser stör din egen tankefrekvens så att det magnetiska fältet inte bildas. Däremot kommer det fortfarande att finnas reflektion vid läsandet.

1 – Alla som utan karma slutför det 1-Åriga läseprogrammet kan starta med det andra årets program med det första fascicule på den nästkommande dagen som den 6:e rundan är slutförd. På detta sätt, kan läseprogrammen länkas till varandra och fortsätta utan avbrott i åratal precis som länkarna på en kedja.

2 – Emellertid, de som inte kan slutföra den första årsrundan måste starta om det Andra Årets LäseProgram med det första fasciculet den 19:e Februari.

3 – LäseProgrammet kan endast startas med det första fascicule den 19:e Februari varje år.

Vid frågor så kan ni kontakta oss.

 

DET ÄR SVAR TILL TANKAR OCH FRÅGOR

Våra vänner,

Den Totalistiska Aura som kommer att formas under Programmet av att Läsa Kunskapens Boks Fascicules, tagen i verksamhet av den Gudomliga Ordningen för att hjälpa Mänskligheten, kommer att forma en beskyddande aura genom att inkludera inom sig själv Er Aura också. Av den orsaken, för att alla i dessa dagar och i morgondagarna ska kunna dra fördel av detta Program, har av den Universella Förordningen beslutet tagits att varje Nytt år den 19:e Februari att vara startdatumet för Kunskapens Boks LäseProgram.

Den 19:e Februari varje år, kommer varje Individ som vill läsa Boken att kunna göra verksamt Ett Års Programmet genom att starta med Bokens första Fascicule och konsekutivt läsa fascicules. I detta Program, har alla beviljats Rätten att läsa i ett år och inom detta ett år, är Boken läst i 6 rundor.

Varje Individs Frekvens, som läser Boken i detta Ett-Års Program, är också laddad på Boken genom Cyklon Tekniken. På detta sätt är ni tagna in i den Magnetiska Beskydds Auran. Varje Individ, som avslutar Programmet för Ett År, om han/hon önskar, kan fortsätta med LäseProgrammet så länge som han/hon vill det. Det finns inga problem.

Emellertid, Laddandet av Individens Frekvens på Boken görs verksamt under det Första LäseProgrammet. Fascicules som läses därefter ger er mer Styrka genom att dyka in i det Magnetiska Fältet. Emellertid, är det obligatoriskt att alla läser samma Fascicule på samma Dag. Det betyder, Frakturerade Auror kan inte tas in i den Magnetiska Beskydds Auran.

Det är presenterat för er Kunskap.

SYSTEM

Notera: 1 – Alla som utan karma slutför det 1-Åriga läseprogrammet kan starta med det andra årets program med det första fascicule på den nästkommande dagen som den 6:e rundan är slutförd. På detta sätt, kan läseprogrammen länkas till varandra och fortsätta utan avbrott i åratal precis som länkarna på en kedja.

2 – Emellertid, de som inte kan slutföra den första årsrundan måste starta om det Andra Årets LäseProgram med det första fasciculet den 19:e Februari.

3 – LäseProgrammet kan endast startas med det första fascicule den 19:e Februari varje år.

 

DET ÄR KUNSKAP BETRÄFFANDE LÄSEPROGRAMMET

(Det är Svar på Tankar)

Våra Vänner,

I programmet för att göra så att Mänskligheten uppnår Medvetenheten om Hela Förordningen är det många stödjande grenar överförda till er Planet och Er genom Kunskapens Bok. Alla ArbetsFörordningarna som gjorts verksamma i denna stund på vägen för Kunskapens Bok är Era FörberedelseProgram för Morgondagarna.

Som ni vet, fram tills idag har Mänskliga Medvetanden utfört sina Missioner på olika sätt, förbundna till ett EnergiFält endast upp till deras egen EvolutionsDimension. Det har gjorts verksamt som ett test för deras ansvar och MissionsMedvetande.

Alla dessa Operationer har konstituerats med hjälp av de Heliga Böckerna. Emellertid, nu som Er Universella Kanal är den Starka Frekvensen specifik för Kunskapens Bok en livboj som hjälper er att dra till sig de Okända Dimensionernas Energier med er HjärnKraft och Cellulära Medvetenhet.

Kunskapens Bok, är i sig själv en Guru som tränar Er. Genom Ljus – Photon – Cyklon Tekniken hjälper Kunskapens Bok er att kunna dra till sig in i er konstitution alla dagars olika Starka Energier, de Universella Dimensionernas energier som ni annars inte kunnat dra till er Individuellt.

På detta sätt är ni gradvis ympade med de Totalistiska Energierna för Cosmos Hela Förordning och ni uppnår Rätten att leva där. Ni vet att Kunskapens Boks Teknik laddar TidsEnergierna på BokstavsFrekvenserna och närhelst ni läser denna Bok förbereder denna Teknik Er för morgondagarnas Absoluta Dimensioner genom att förena den dagens TidsEnergi med era celler.

Av den orsaken, under Läseprogrammets första runda som görs verksamt Individuellt på hela er planet varje år den 19:e Februari och om det görs enligt de givna förslagen, så laddas Essens Frekvensen på alla Kunskapens Boks bokstäver för varje individ som läser och avslutar denna Bok och som avslutar sitt program utan att utelämna ett fascicule och således görs ett Mänskligt Förenings Program verksamt.

På detta sätt är Individer som aldrig träffats i Världslivet och som aldrig kunnat se varandra fysiskt samlade inom ett Broderligt/Systerligt Magnetiskt Fält genom detta Energi Nät. Av den orsaken, så är Kunskapens Bok kallad Mänsklighetens Bok.

Anledningen till att läsa den Första Rundan är för att ladda läsarens Frekvens på Boken. Emellertid, enligt Oss är de andra rundorna mer viktiga än den första rundan. Därför att dessa rundor förbinder Era Cellulära Evolutioner, som ni inte på århundraden kunnat göra genom dyrkan, genom TidsEnergin till den dagens Evolutionära Nivå. När era Medvetenhets Framåtskridanden görs verksamma på detta sätt, gör ni framåtskridanden med de Okända Dimensionernas Energier.

Det är av denna orsak som Kunskapens Bok också kallas för RäddningsBoken. Om ni läser Kunskapens Bok utan något stapplande, exakt i linje med de givna Förslagen och utan att göra några förändringar i enlighet med era Mänskliga Medvetanden erhåller Ni och Mänskligheten mycket.

Emellertid, att läsa Kunskapens bok är speciellt för de som har nått en viss nivå av Evolution och Medvetande. Av den orsaken, säger vi att alla inte kan läsa eller skriva Kunskapens Bok, eller Tjäna på den här vägen. Det är Kosmosarnas Förordnings uppriktiga önskan att alla våra Världs Bröder och Systrar integreras med och når den Universella Totalitetens Medvetande och att de Förtjänar Kunskapens Bok.

SYSTEM