KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER

 

– En intergalaktisk konstitution och den enda universella boken på vår planet på Herrens befallning som bär sigillet 115-685 av universella lagstiftningen.

– Ett skyddstak för vår planet.

– Boken av det Kosmiskt Ljus och nyckeln till vår essens.

– Dikterad av Ljus-Photon-Cyklon teknik.

Ovanliga egenskaper hos Kunskapens Bok, såsom de som anges nedan kommer från Ljus-Photon-Cyklon Tekniken och andra tekniker som ingår i det, som inte ännu är kända i modern vetenskap.

– Tidsenergin påverkar textens innebörd och ny tidsenergi går samman med sin egen energi och så visas det ny mening av samma meningar i boken.

– Vid översättning till andra språk ändrar boken aldrig sin frekvens.

– Är den enda boken på vår planet som svarar på alla frågor i våra tankar för den nivå som vår utveckling ligger på.

– Texten i boken kan inte memoreras då ny tidsenergi hela tiden flödar in i texten.

– Justerar frekvenserna till uppfattningskraften för de medvetanden som läser den.

– Stimulerar operativa funktioner i våra hjärnor.

– Övervakar Medvetenhetsavtäckelsen på vår planet

– Förklarar skälen till våra depressioner och leder oss till logiskt tänkande och ut ur depressioner.

– Erbjuder den universella sanningen till dem som är redo medan de som inte är redo leds till ett medium av sökande.

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER