MÖTEN KONFERENSER MÄSSOR

 ÖPPNA MÖTEN INTRODUKTIONSKONFERENSER OCH MÄSSOR

Vi SolLärare informerar och introducerar gärna individuellt eller i grupp om Kunskapens Bok och det kostar ingenting.

Om du själv är intresserad av Kunskapens Bok eller vill att en grupp ska få en introduktionskonferens kan du kontakta oss.


INTRODUKTIONSKONFERENS KUNSKAPENS BOK

— — — — — —

Datum

Plats:

Rum

Tid

Hålles av Sollärare 

Konferensen är gratis och för de över 18 år.

— — — — — —

VÄLKOMNA TILL INTRODUKTIONSKONFERENS OM KUNSKAPENS BOK OCH DESS STUDIEPROGRAM.

Kunskapens Bok är en frekvensbok som expanderar vårt medvetande och avtäcker vår genuina personlighet. Vårt medvetande expanderas genom frekvenser, tänk dig sång, färger, personliga upplevelser som sorg, glädje, värma, kyla mm. 

Kunskapens Bok har många funktioner. En av dem är att mänskligheten har fått denna kosmiska bok för att accelerera sin medvetandeutveckling. 

Många av oss har nog funderat över denna tidperiod vi är i. Kunskapens Bok verkar för att avtäcka våra personligheter, hjälpa oss att transcendera dem, upptäcka våra genuina missioner på jorden, samt ge oss vägledning och högre dimensioners kosmiska energifrekvenser för att kunna transcendera tredje dimensionens tankar och kliva in i högre dimensioner.

Under konferensen kommer jag att läsa ett introduktionsmeddelande och detta skapar en kosmisk frekvensaura. Efter meddelandet är läst kan frågor svaras på.

Detta är en möjlighet för er att utforska er själva och få introduktion till den dolda kunskapen i mystiken som går bak till den första själsgnistan skapades och fram i tiden till antika filosofers tankar, religioner, vetenskap och det liv som finns i rymden.

Varmt välkomna!
Odd Rune Jacobsen – David Karlsson – Outi Kaski