FOCALPUNKT

Öppnas av ett Råd eller en 18 Totalitet och är en konferens som hålls av Sollärarna som är öppen för allmänheten och hålls på alla lördagar på samma självvalda tid varje vecka. Man utför dessa konferenser på samma plats som man utför sina tisdagsstudier.

Ett nytt fascicule eller tillägg är läst av en Sollärare som sedan tar emot frågor som är relaterade till den dagens lästa fascicule eller tillägg. Därmed ökas den Universella kunskapen.

Solläraren hjälper också de som vill att börja skriva Kunskapens Bok. Från Focalpunkten får man varje vecka ett nytt fascicule eller tillägg och avslutar sitt skrivande inom 62 veckor och kan därefter finna 2 andra personer och starta upp ett eget Råd.

Focalpunkter gör att de kosmiska energierna kan vidarebefodras till människor i ens land. Dessa kosmiska energier behöver människor för sin utveckling och de kan inte attrahera dem på egen hand. På detta sätt ökas medvetandena och en accelererad utveckling kan ske i ens land.

Focalpunkten är gynnsam både för individen och för allmänheten. Kozmoz reflekterar den kosmiska energin och frekvensen i det lästa fasciculet eller tillägget genom den personen som besöker focalpunkten till dess medvetandekoordinater utanför focalpunkten. På det sättet så tjänas människor.

De som besöker Focalpunkten ackumulerar så mycket Betaenergi som de som är på Focalpunkten klarar av och allt är noga övervakat av Kozmoz. Den energin tar man sedan med sig och fortsätter att reflektera till de människor man möter. På detta sätt så tjänar man människor på ännu ett sätt.

Focalpunkten är öppen för alla som är över 18 år.