KUNSKAPENS BOK SOM EN GURU

EN GURU

Inneboende i Kunskapens Bok är Ljus – Photon – Cyklon tekniken som skannar vår utvecklingsnivå och utefter våra brister och behov tränar oss med den utveckling vi behöver. Av den orsaken så är Kunskapens Bok som en GURU och den enda som vi behöver.

Ljus – Photon – Cyklon tekniken fångar upp de Kosmiska energierna som flödar över vår jord. De attraherade energierna är laddade på Bokens bokstäver och därifrån överförd till läsaren, parallell med dess uppfattningsförmåga och utvecklingsnivå. Genom att övervaka och guida personen genom allt högre lager av energi så hjälper Boken personen till att slutföra sin utveckling i Omegadimension och att göra sin utgång därifrån, där Kunskapens Bok kommer ifrån.

Eftersom energin som når vår planet från den öppna himlen ständigt är förändrad och intensifierad och förändrar meningen i texten, så är Kunskapens Bok ständigt uppdaterad av den nya energin som flödar genom texten. Kunskapens Bok bär alltid den tidsenergin som den är läst i och är formad så att den ska fungera så fram till år 3900. Genom att ständigt uppgradera sig själv så uppträder den som ett levande väsen.

Eftersom den Kosmiska energin (Tidsenergin) ständigt påverkar meningen i texten så kommer den Kunskap som avslöjas till oss inom 10, 100 och 1000 år förändras av Kunskapens Bok. Samma ord och meningar kommer att ge oss annan kunskap beroende på i vilken tid Kunskapens Bok är läst.

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER