DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN

Kunskapens Bok är Boken som kom genom den direkta Kanalen av Herren. Den kanalen kallas Alpha Kanalen. För närvarande är Alpha kanalens vertikala projektion över Anatolia
och detta är orsaken till att Kunskapens Bok kom till vår planet i Turkiet.

Boken kallas också den Gyllene boken för den Gyllene Tidsåldern eftersom det är den enda Utvecklingsmanualen (den direkta boken av Herren) för den Gyllene Tidsåldern. Det är den guidande frekvensen för framåtskridande som kommer att säkra vår framtid.

Gyllene Tidsåldern skapas med hjälp av Allah´s fjärde ordning som har börjat år 2000 när Kozmoz stängde den Religiösa dimensionen till vår planet – efter 6000 år lång förberedelse av Mänskligheten genom Alphaenergier från de Religiösa lärorna.

1. Den första ordningen av Herren var perioden före Moses när Fjärran Österns filosofier kom till vår planet genom Alpha Kanalen varvid den vertikala projektionen var över Tibet.
För att en Människa ska rena och attrahera Kosmisk energi introducerades Meditationstekniken.

2. Den andra ordningen av Herren var Moses program som mottog kunskapen av Gamla Testamentets text genom Alpha Kanalen som var över Egypten vid denna tidpunkt.

3. Den Tredje Ordningen av Herren var ett gemensamt program av Jesus Kristus och Mohammed. Målet för detta program (var först) att leverera Kärlek och för det andra Kunskap till Mänskligheten av den 3:e Utvecklings dimensionen. Emellertid, när Alphakanalens vertikala projektion var över Jerusalem mottog Jesus det Nya Testamentet som bär frekvensen av Kärlek från den 9:e Utvecklingsdimensionen och när Alphakanalens vertikala projektion skiftade till den Arabiska halvön, dikterade Mohammed texten i Koranen fylld med Kunskap upprättad i den 18:e Utvecklings dimensionen men kodad och sänd till den 9:e Utvecklingsdimensionen.

Enligt den Kosmiska uppfattningen så skulle Människan på jorden fullborda sin utveckling av den Religiösa dimensionen (att nå mättnad med energin från den 18:e Utvecklingsdimensionen) till år 1999. Därmed gav Kozmoz tillstånd för öppning av den Universella dimensionen till vår planet med året 2000 och för sin direkta kontakt med den Teknologiska dimensionen.

Var och en av dessa Herrens/Allah´s ordningar varade i 2000 år.

Den Gyllene Tidsåldern syftar till att förena Mänskligheten både på vår planet och i Universum. Efter att grunden är lagd under tre århundraden (19:e – 20:e – 21:e) kommer den Gyllene Tidsåldern att vara verksam under de närmaste sju århundradena (22:e -28:e ). Nio århundraden från det 30:e århundradet kommer att vara Ljusets Tidsålder.

Kunskapens Bok kommer att användas under alla dessa 19 århundarden.

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER