BOKEN AV SANNING

BOKEN AV SANNING

Kunskapens Bok är den direkta boken av Herren skänkt till vår planet. Emellertid, det är inte en Religiös bok eller helig bok. Dess information kommer inte från en Religiös dimension utan från den Universella dimensionen därför att denna bok förmedlar vetenskapliga sanningar i enlighet med medvetandenivån på jorden.

Religiösa böcker nämner sanningarna genom metaforer medan Kunskapens Bok i detalj och i fullständig klarhet förklarar:

– fenomen som energi, existensiella dimensionen, big bang, atomisk helhet, (genuina) människan, utvecklingen, uppståndelsen, uppstigning, genöverföringar, död, odödlighet etc. därefter;

– Himlakroppar som System, Centrala Planen, Realiteten för den förenade Mänskligheten,
Gyllene Galaxens Rike, Altona-Musikalisk Universum, Änglarnas Land, Sirius Stjärnsystem,
Saturnus etc. samt;

– uppkomsten och funktioner för Högsta Krafter som Gud, Herre,
Skapare, Allsmäktige, Allah, All-Sannfärdig, All-Barmhärtig etc.

Att bli medveten om dessa är nödvändigt för att utveckla den så kallade Förordningsmedvetenheten som är grunden för det Universella Medvetandet.

Genom att förklara för oss sanningen avseende vårt förflutna, nutid och framtid svarar Kunskapens Bok på våra eviga frågor; vilka är vi, var kommer vi ifrån och vilken väg som är den bästa för framtiden.

Alla våra utvecklingsansträngningar för att erhålla Kunskap är för att uppnå medvetandet där vi är
kapabla att förstå den Universella Sanningen. Endast i ljuset av denna Sanning kan Människan vara säker på vägen den går på.

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER