BOKEN AV HERREN

Sen vi har kommit till existens går vi på vägen av utveckling som Herren har utformat för oss.

Vår nuvarande evolutionära (utvecklings) utmaning är att transcendera Jordiskt medvetande och gå över/vidare till Universellt och Kosmiskt medvetande. Denna process kallas Återuppståndelse/(uppståndelsen) och är märkt av vår öppning mot/till information (energi) bortom den Religiösa dimensionen och genom förverkligande av Universell Sanning. Det är vägen mot att nå våra Essensenergier från den Spirituella dimensionen som tillhör vår fysiska kropp och vägen mot vår Gudomliga Essens.

Universella Sanningar och Lagar av Universum har förklarats till vår planet av Kunskapens Bok som
kommer från Omega, 19:e utvecklings- evolutionsdimensionen. Dess funktion är att underlätta vår utveckling bortom den nivån som de religiösa utbildningarna har tagit oss.

 

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER