18 TOTALITET

Med Kozmoz meddelande 12.03.2008 så blev det bestämt att det i varje land på jorden skulle det vara en Totalitet bestående av 18 personer. De enda undantagen är Turkiet och Izrael som har andra program på vägen för Kunskapens Bok.

Syftet med att ha en 18 Totalitet är att då kan landet direktkoppla sig till Kozmoz och återspegla de Kosmiska energierna vertikalt. Det betyder att alla i landet kan ta del av den Kosmiska återspeglingen från 18 Totaliteten.

Efter att i en viss tid lyckats uppehålla 18 Totaliteten med dess nödvändighet av ansvarighet, samarbete, acceptans och tolerans så kan man från huvudcentret i Istanbul få tillåtelsen att öppna upp en gren av Världsbrödraskapets Union.

En 18 Totalitet kan öppnas av vilket som helst fungerande Råd där varje medlem är förpliktade att finna en person var per månad så att det inom 6 månader består av 18 personer. Man startar på en tisdag genom att läsa Fascicule 1.

Varje ny medlem är förpliktigad att skriva Kunskapens bok med sin egen handstil och avsluta den inom 6 månader. Efter 6 månader blir man Sollärare och är då förpliktigad att finna 6 personer inom 6 månader och skapa sin egen Blomma. En Blomma är en studiegrupp där varje medlem är kopplad till och utbildas av Solläraren. Från Blomman är det meningen att det skapas Aura Råd som fortsätter på egen hand.

En 18 Totalitet är en energilinje från landet till Kozmoz och är menad att upprätthållas fram till år 3000.